HomeNieuwsSamenwerking Noord-Veluwe Raadsvergadering 27-09-2017

Samenwerking Noord-Veluwe Raadsvergadering 27-09-2017

Publicatiedatum: 27 sep. 2017

 

 

‘Het RNV-samenwerkingsconstruct voldoet niet meer aan de huidige eisen’ aldus Harderwijk en Ermelo, ‘we zullen een andere vorm van samenwerking moeten regelen’; einde citaat. De overige RNV-gemeenten zijn hierin node meegegaan. Wel zullen Harderwijk en Ermelo extra moeten bijdragen voor hun rol in deze kwestie.

Het is het is een op een a-politieke manier beleggen en herverdelen van bestaande taken. Effectiviteit staat voorop. De overhead van de oude RNV wordt bespaard. Wél is het zaak om bij zo’n groot verband de onderlinge afstand niet te vergroten. Er kunnen zich zomaar dingen voordoen die het tegendeel van het beoogde bewerkstelligen.

Belangrijkste doel is dat deze samenwerking zijn vruchten gaat afwerpen voor de generaties na ons. Gemeenten zullen dus soms ook hun eigenbelang niet altijd voorop moeten stellen. De angst bij andere partijen voor een eventuele bestuurlijke fusie hoeft niet de enige drijfveer te zijn om dit project tot een goed einde te brengen. Een vertrouwensvoorschot vanuit de raden is ons inziens vandaag op zijn plaats.

Bij nieuwe taken wil onze fractie uiteraard eerst kijken of er in NEO verband zaken gedaan kunnen worden. Het zou onlogisch zijn dit niet eerst met ons drieën te regelen. Samen staan we immers sterk! Tussen de economische zwaargewichten Amersfoort en Zwolle kan NEO op meerdere gebieden volume maken. Is de portefeuillehouder bereid om zich hiervoor sterk te maken?

Het onderling vertrouwen binnen deze nieuwe samenwerking moet duidelijk nog groeien, maar onze fractie bespeurt bij nagenoeg alle partijen een positieve grondhouding. Wie zijn wij dan om dit proces te frustreren?