HomeNieuwsVerslag debatavond ondernemen/werkgelegenheid

Verslag debatavond ondernemen/werkgelegenheid

Publicatiedatum: 22 sep. 2017

 

 
Gemeente, zorg voor maatwerk!
 
Op donderdag 21 september heeft SGP Afdeling Elburg een debatavond georganiseerd over Ondernemen &
Werkgelegenheid. Op deze debatavond zijn diverse lokale ondernemers aan het
woord gelaten. De heer J. van den Berg (bestuursvoorzitter Dorcaswinkel), de heer M. van Klompenburg
(eigenaar van Van Klompenburg Hekwerk en Beveiliging) en de heer H. Hulst (oud-eigenaar Hulstflier Installateurs) spraken over
hun ervaring als ondernemer in de gemeente Elburg. Hierbij kwamen verschillende aspecten aan
bod.
 
De drie sprekers begonnen hun bijdrage met de geschiedenis van hun bedrijf. Vervolgens werd er
gesproken over de uitdagingen die er op dit moment liggen bij de gemeente om onder andere een
goed vestigingsklimaat te creëren voor ondernemers in de gemeente, bijvoorbeeld op bedrijventerrein Broeklanden.
Er was deze avond ook volop de gelegenheid om frustraties te uiten over het huidige beleid, wat met
enige regelmaat gebeurde.
 
 
Een onderwerp dat vaak naar voren kwam, was intensievere samenwerking met buurgemeenten. Op
dit moment zijn ook grote gemeenten bezig om in grote verbanden samen te werken. Elburg moet
niet ondergesneeuwd raken en daarom zou er meer opgepakt moeten worden NEO-verband (een
samenwerkingsverband tussen Nunspeet, Elburg en Oldebroek). Ook werd er veel gesproken over
zorgen bij het parkeerfonds en investeren in de binnenstad.
 
 
 
Aan het einde van de avond werd gevraagd welk punt deze ondernemers mee wilden geven aan de
SGP in Elburg met het oog op de verkiezingen van 2018. Uiteindelijk bleek dat er vooral een grotere behoefte was aan maatwerk. Op dit
moment hebben bedrijven veel last van hinderlijke regels, die erg demotiverend werken. Betere en
frequentere communicatie tussen de gemeente en ondernemers zou dit al enorm kunnen
verbeteren. Er moet meer gestreefd worden naar een gemeente die meedenkt met de ondernemers.
De SGP Elburg was deze avond een luisterend oor en zal alle input meenemen. 
 

Namens SGP-jongeren Elburg/Oldebroek,

Tom de Nooijer (voorzitter)