HomeFractie

Fractie

 

Buddysysteem
 
Uit ervaring weten we dat het belangrijk is, dat fractievolgers enige ervaring hebben met het raadswerk als ze onverhoopt nodig zijn om een lege plaats te vervullen. Daarom werkt de fractie met een ‘buddysysteem’. Dit betekent dat iedere fractievolger meedenkt en -werkt met een raadslid en hem helpt met het voorbereiden van debatten over onderwerpen in zijn portefeuille. Dirk Bok werkt mee met Jan Polinder, Martien Bos met Jan Willem Valk en Dirk Verhoek met Jan Krooneman.
 
Hoewel politiek actief zijn als raadslid echt iets ander is dan op de achtergrond stukken lezen en inbreng voorbereiden, zijn de fractievolgers op deze manier toch enigszins voorbereid op een beleidsterrein. Bij daadwerkelijke inzet als raadslid wordt uiteraard bekeken hoe de verdeling tussen de raadsleden op dat moment wordt.
Jan Krooneman
Jan Krooneman Fractievoorzitter 0525-661275 jan.krooneman@elburg.nl

Portefeuilles
Commissie AB:
Veiligheid (politie en brandweer)
bestuurlijke samenwerking
financiƫn, belastingen
wijkgericht werken
verkiezingen

Arjan Klein
Arjan Klein Wethouder 0525-690430 arjan.klein@elburg.nl

Portefeuilles
Toerisme en recreatie, kunst en cultuur, maatschappelijke accommodaties, duurzaamheid, volkshuisvesting, coƶrdinerend wethouder vesting Elburg

Jan Willem Valk
Jan Willem Valk Raadslid 0525 656736 jan.willem.valk@elburg.nl

Portefeuilles
commissie MO
alles in het sociaal domein (jeugd, ouderen, zorgbehoevenden)
onderwijs, leerlingzaken, leerlingvervoer
accommodatiebeleid
sport
dorpshuizen

Jan Polinder
Jan Polinder Raadslid 0525-660533 jan.polinder@elburg.nl

Portefeuilles
Commissie RO
Ruimtelijke ordening
volkshuisvesting
milieu en afval
detailhandelstructuurvisie
openbare ruimte (wegen, straten, pleinen, groen)
grondexploitaties
toerisme en recreatie

Dirk Bok
Dirk Bok Fractievolger 0525-662337
Martien  Bos
Martien Bos Fractievolger 0525-661039